Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Edukacji Małego Inżyniera

Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera

Podstawą działań Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera jest przekonanie, że nauka nie jest nudna, lecz fascynująca. Celem statutowym fundacji jest podnoszenie poziomu wykształcenia wśród dzieci i młodzieży bez względu na ich miejsce zamieszkania, zamożność czy pochodzenie. Poprzez popularyzację nauk ścisłych i technicznych na szeroką skalę, pokazywanie nauki przez pryzmat przygody, fundacja chce objąć opieką jak największą grupę młodych naukowców, aby zaszczepić w nich chęć do samodzielnego odkrywania świata. Fundacja postawiła sobie za cel pobudzać apetyt na wiedzę, zainteresować nauką, eksperymentowaniem, uczyć twórczego podejścia do problemów, jak i niestereotypowego myślenia.


Razem dla innych

Zbieżność celów, w tym pasja do nauki, chęć wsparcia małych inżynierów w rozwijaniu cennych umiejętnosci, które zaprocentują w przyszłości zainspirowała Mostostal Warszawa do wsparcia dążeń fundacji. Spółka ukierunkowała wewnętrzną inicjatywę MOST OF ALL promującą założenia work life balance wśród pracowników na wsparcie społeczne.

Biorący udział w projekcie pracownicy realizowali swoje sportowe pasje i podejmowali wyzwania w trzech dyscyplinach: chodzenie, bieganie oraz jazda na rowerze. Inicjatywa ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, dlatego w drugiej edycji, która trwała od lipca do września 2017 r. każdy przebyty kilometr zamieniał się w złotówkę. I tak sportowa drużyna Mostostalu Warszawa, złożona z prawie 70 pracowników, pokonała łącznie 18 000 km. Środki zgromadzone w ramach MOST OF ALL Razem dla innych zostały przeznaczone na zajęcia edukacyjne prowadzone przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera.


Moc kreatywnej zabawy

Zebrana kwota pozwoli na zorganizowanie łącznie 120 godzin fantastycznych warsztatów dla czterdziestu podopiecznych Ośrodka Pracy Pozaszkolnej nr 3 na warszawskiej Pradze oraz na ufundowanie dodatkowych pomocy dydaktycznych. W programie sa przewidziane zajęcia z robotyki, zabawa klockami Lego Mindstorms oraz oryginalne zajęcia dla małych chemików. Cykl edukacyjny potrwa od końca listopada 2017 roku do końca maja 2018 roku. Zajęcia będą się odbywać cztery razy w miesiącu. Dzieci będą mogły rozwijać się na wielu płaszczyznach jednocześnie, kształtując zdolności manualne i kreatywne myślenie.

Podczas warsztatów spróbują swoich sił jako konstruktorzy i naukowcy, co z pewnością pomoże rozbudzić ich naturalną chęć do eksperymentowania i szukania odpowiedzi na pytania dotyczące otaczającego świata. W wybrane warsztaty będą zaangażowani również pracownicy Mostostalu Warszawa, którzy opowiedzą najmłodszym, w jaki sposób dbać o środowisko naturalne każdego dnia, kształtując tym samym ich eko-świadomość. Pierwsze warsztaty z zaplanowanego na pół roku cyklu odbyły się 27 listopada, na których mali inżynierowie zbudowali robota sumo, dowiedzieli się czym jest magiczny superglut oraz zobaczyli pokaz z suchym lodem.