Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Edukacja ekologiczna

Mostostal Warszawa wierzy, że zrównoważony rozwój jest kluczem do lepszego świata oraz do lepszej przyszłości. Stąd wypłynęła idea wolontariatu, która angażuje pracowników naszej firmy oraz sprzyja upowszechnianiu tematyki związanej ze ochroną środowiska naturalnego i zrozumieniu zagrożeń spowodowanych zmianą klimatu wśród najmłodszych. W końcu Czym skorupka za młodu nasiąknie...

Wolontariat Day – idea programu

Wolontariat Day to inicjatywa podejmowana w przekonaniu o olbrzymiej roli edukacji w rozwoju młodego pokolenia. Tematycznie wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi, który wypada w czerwcu. Wolontariat ma za zadanie uświadomić dzieciom w wieku szkolnym o ich aktywnej roli w budowaniu zrównoważonego świata, jak i sprzyjać upowszechnianiu wartości zrównoważonego rozwoju wśród pracowników spółki.

Wolontariusze akcji na jeden dzień zamieniają się w nauczycieli i przeprowadzają edukacyjne zajęcia w szkołach podstawowych według przygotowanych wcześniej scenariuszy. Lekcje odbywają się w oparciu o autorski program i materiały. Ochotnicy firmy mogą swobodnie wybrać placówkę edukacyjną, w której przeprowadzają ekologiczne zajęcia. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku 6-10 lat. Na zajęciach kładziony jest nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Poruszane są m.in. takie tematy, jak np. oszczędzanie energii, racjonalne zużycie wody, efektywniejsze wykorzystywanie zasobów naturalnych, przeludnienie, ocieplenie klimatu czy równouprawnienie płci. Nie brakuje również interaktywnych gier oraz zabaw, które mają pomóc najmłodszym przyswoić wiedzę i pojąć wagę zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnych postaw.

Inicjatywa została umieszczona na liście dobrych praktyk w XV raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce przygotowywanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Światowy zasięg

Akcja znana pod nazwą Dzień Wolontariatu (eng. Volunteer Day) z roku na rok zdobywa coraz większe uznanie wśród pracowników firm na całym świecie związanych kapitałowo z Grupą Acciona. Na przestrzeni lat w akcji wzięło udział 2 600 wolontariuszy; w zajęciach uczestniczyło ponad 50 000 uczniów szkół podstawowych!

 

Dzień Wolontariatu 2018

W czerwcu pracownicy Mostostal Warszawa SA przekonywali najmłodszych do troski i dbania o nasze otoczenie oraz uczyli codziennych, ekologicznych nawyków. Już po raz 3. jako firma braliśmy udział w Dniu Wolontariatu - w programie zainicjowanym przez Acciona po raz pierwszy w 2012 r. Wolontariusze z naszej firmy podjęli się misji edukowania najmłodszych - uczniów szkół podstawowych w różnych regionach Polski. Podczas warsztatów, poprzez gry i zabawy, pokazywali dzieciom, jak ważna jest walka z zanieczyszczeniami, zmianami klimatu, dbanie o czystość wody i powietrza oraz rozwiązywanie problemów głodu i nierówności społecznych na świecie. Dzieci chętnie dzieliły się własnym pomysłami na ratowanie świata i przedstawiały swoje nierzadko bardzo innowacyjne podejście do tematu.
Akcja wpisuje się w zaangażowane społecznie działania naszej firmy.

Edukacją objęto ponad 200 dzieci w wieku 6-10 lat z 10 klas szkół podstawowych. Rolę Ekobohaterów dzielnie pełniło 12 Wolontariuszy z różnych działów Mostostalu Warszawa SA. Byliśmy tym samym jednym z 18 krajów z całego świata, które przyłączyły się do wydarzenia. Wspólne siły przełożyły się na imponujący wyniki - globalnie 865 osób przeprowadziło warsztaty dla 14 000 dzieci.


Warsztaty w szkołach w 2018 roku

Dzień Wolontariatu 2017

W ramach Wolontariat Day 2017 wolontariusze przeprowadzili edukacyjne zajęcia w szkołach podstawowych według autorskich scenariuszy. Wykorzystali również specjalnie przygotowane materiały dydaktyczne, w tym aplikację mobilną z filmem i zagadkami, zadaniami manualnymi. Zajęcia miały zachęcić dzieci do zaangażowania się w sprawy Ziemi i pomóc im w zrozumieniu czterech filarów, na których opierają się Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dzieci bardzo aktywnie brały udział w lekcjach i chętnie uczestniczyły w klasowych aktywnościach. Jedenastu wolontariuszy Mostostalu Warszawa odwiedziło w sumie 14 klas i przeprowadziło warsztaty dla blisko 420 dzieci. Tematem przewodnim warsztatów była obrona planety przez czterech animowanych superbohaterów: Wodę, Energię, Zero i Klimat. Motyw bajkowego herosa pozwolił w przystępny sposób poprowadzić małoletnich przez gąszcz tematów związanych z ekologią.

Na całym świecie w 2017 r. akcją zostało objętych ponad 14 000 dzieci z 15 krajów: Australii, Brazylii, Kanady, Kostaryki, Indii, Meksyku, Nowej Zelandii, Norwegii, Peru, Portugalii, Południowej Afryki, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych.

Materiały edukacyjne 2017


Instrukcja dla Wolontariusza (1.02 MB)
Plakat (1.33 MB)
Przewodnik dla Wolontariusza (2.09 MB)
Karta Pracy Bransoletka (790.77 KB)

Dzień Wolontariatu 2016

Każdy może zostać Superbohaterem. Każdy może mieć wkład w zrównoważony rozwój, dzięki małym gestom, które znajdują się w zasięgu nas wszystkich. Wyszliśmy z założenia, że najlepiej zacząć od najmłodszych. Aby pomóc dzieciakom zrozumieć zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnych postaw, braku wrażliwości na sprawy naszej planety, wysłaliśmy do szkół grupę wolontariuszy. Ich misją było przekazać uczniom w wieku 6-10 lat wiedzę dotyczącą najważniejszych kwestii związanych z równowagą środowiska i promować wartości ekologiczne. Przedmiotem klasowych rozważań były takie zagadnienia jak: oszczędzanie energii, zmiany klimatu, recykling, zanieczyszczenia, czystość wód. Wolontariusze nauczali, zadawali pytania, zachęcali klasy do myślenia. Wolontariat Mostostalu spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem wśród dzieci oraz nauczycieli. Tematy poważne zostały potraktowane przystępnie dla tej grupy wiekowej. Zadbaliśmy o to, aby dzieciaki się nie nudziły. Było barwnie, kolorowo i aktywnie. Komiksowe obrazki i interaktywne gry zdziałały swoje. Entuzjazm wolontariuszy przełożył się na zainteresowanie uczniów i świetną zabawę.

Akcja miała wymiar ogólnokrajowy. W wolontariat zaangażowali się pracownicy wszystkich oddziałów spółki. Na apel odpowiedziała także kadra kierownicza. W ramach wsparcia dla wolontariuszy zostały przygotowane: filmik promujący, przewodniki ze scenariuszem lekcji, gra piekło-niebo w wersji ekologicznej, koszulki z logiem akcji oraz pakiet eko-upominków. Łącznie odwiedziliśmy 10 szkół i ponad 350 uczniów z czterech miast w Polsce.

Materiały edukacyjne 2016


Instrukcja dla Wolontariusza (1.02 MB)
Plakat (4.51 MB)
Przewodnik dla Wolontariusza (3.25 MB)
Karta Pracy Bransoletka (986.59 KB)