Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Działalność społeczna

Mostostal Warszawa, dysponując 75-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym, jest inicjatorem wielu działań mających na celu szersze wykorzystanie i dzielenie się swoją wiedzą inżynierską. Zadanie to realizujemy m.in. współpracując z jednostkami naukowo-badawczymi na całym świecie, czy uczelniami technicznymi w Polsce, a cel społeczny, który w tym zakresie sobie postawiliśmy, to m.in. wspieranie nowych technologii, wprowadzanie innowacji w budownictwie czy podnoszenie poziomu kształcenia przyszłych inżynierów poprzez dostarczanie im praktycznej wiedzy, a także wspieranie poszczególnych inicjatyw szkół wyższych.

W perspektywie wyzwań, jakie stawia przed sektorem budowlanym zrównoważony rozwój, Mostostal Warszawa stara się aktywnie włączać pracowników firmy w realizację tych celów. Od zawsze działania pozabiznesowe spółki ogniskowały się wokół nauki i edukacji. Zaangażowanie społeczne firmy przekłada się na trzy poziomy działalności. W przekonaniu o tym, że kształcenie jest najlepszą drogą do zmian, spółka realizuje zintegrowane działania, które obejmują następujące obszary:


Świat nauki - Badania i Rozwój

Mostostal Warszawa współpracuje przy pilotażowych, autorskich, innowacyjnych projektach badawczych, które w istotny sposób przyczyniają się do poprawy standardów w budownictwie i pozwalają spółce skutecznie wprowadzać innowacje na rynek. W te działania są zaangażowane polskie i zagraniczne ośrodki naukowe oraz uczelnie wyższe.

 


Inwestycja w młode talenty - Edukacja akademicka

Mamy świadomość tego, że praktyczna wiedza i doświadczenie naszych kolegów – inżynierów z szerokim doświadczeniem zdobytym na zaawansowanych technologicznie budowach to kapitał naszej firmy, ale także ogromna wartość dla kandydatów na przyszłych inżynierów. Stale współpracujemy z uczelniami wyższymi, organizując cyklicznie dedykowane wykłady otwarte bądź spotkania ze studentami na placach budów. Inwestycja w rozwój i edukację akademicką uwzględnia również program praktyk studenckich oraz staży zgodnie z zasadą: nauka przez doświadczenie.

 


Troska o środowisko - Edukacja ekologiczna

Mostostal Warszawa organizuje w szkołach podstawowych warsztaty dotyczące zrównoważonego rozwoju w ramach akcji Wolontariat Day. Stanowią one rozwinięcie działań naukowo-dydaktycznych na poziomie szkolnym. Ekologiczne lekcje, które przeprowadzają pracownicy naszej firmy, mają za zadanie zwiększyć świadomość młodego pokolenia w kwestiach ochrony środowiska.

 


Współpraca z fundacją - Edukacja małego inżyniera

Łącząc priorytety edukacyjne z dobroczynną inicjatywą Mostostal Warszawa nawiązał współpracę z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera. Wsparcie organizacji non-profit, która podobnie jak Mostostal Warszawa ceni sobie edukację i działa na rzecz wyrównywania szans rozwojowych, wyznacza kolejny wymiar działań prospołecznych spółki.

 


Dbamy o różnorodność

Ludzie są fundamentem naszej codziennej pracy. Szanujemy różnorodność, nasze zespoły budujemy na bazie różnych pokoleń, różnych doświadczeń, różnej narodowości i płci; uzupełniając się tworzymy całość idealną.