Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Energetyczne

Rozbudowa istniejącej kotłowni węglowej o kocioł na biopaliwo o mocy około 3MW w technologii ścian szczelinowych
Energetyczne
Zaprojektowanie i budowę pozamłynowej instalacji podawania biomasy do kotłów w El. B
Energetyczne
Wartość kontraktu: 44,05 mln zł brutto
Termin realizacji: 15 miesięcy
Przebudowa kotła parowego nr 2 w Zakładach Azotowych Puławy S.A.
Energetyczne
Instalacja odsiarczania spalin dla Ciepłowni Gliwice
Energetyczne
Wartość kontraktu: 46,34 mln zł brutto
Rozbudowa instalacji TDI (toluenodiizocyjanu)
Energetyczne
Wartość kontraktu: 85,4 mln zł brutto
Instalacja odsiarczania spalin w EC Huty Miedzi „Głogów
Energetyczne
Wartość kontraktu: 50 mln zł brutto
Ekologiczny blok energetyczny na biomasę w elektrociepłowni w Elblągu
Energetyczne