Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Realizacje

Modernizacja i rozbudowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Krośnie
Ekologiczne
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 69,5 mln zł brutto
Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 59 mln zł brutto
Termin realizacji: 36 miesięcy
Trześniówka II - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Trześniówki
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 8,66 mln zł brutto
Termin realizacji: 24 miesiące
Modernizacja elektrowni wodnej Janowice na rzece Odrze
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 17,8 mln zł brutto
Odbudowa zbiorników wodnych po powodzi w Górowie Iławieckim
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 4,1 mln zł brutto
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 7 mln zł brutto
Termin realizacji: 29 miesięcy
Budowa zbiornika retencyjnego Niewiadoma, obiekt zbiornik główny Niewiadoma
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 13 mln zł brutto
Termin realizacji: 36 miesięcy