Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Realizacje

Autostradowa Obwodnica Wrocławia - część II
Infrastrukturalne
Wartość kontraktu: 2058 mln zł brutto
Modernizacja placu Grzybowskiego w Warszawie
Infrastrukturalne
Wartość kontraktu: 11,6 mln zł brutto
Termin realizacji: 11 miesięcy
Budowa hali warsztatowo - mgazynowej we Wrocławiu
Przemysłowe
Wartość kontraktu: 11,1 mln zł brutto
Termin realizacji: 6 miesięcy
Instalacja odsiarczania spalin dla Ciepłowni Gliwice
Energetyczne
Wartość kontraktu: 46,34 mln zł brutto
Rozbudowa instalacji TDI (toluenodiizocyjanu)
Energetyczne
Wartość kontraktu: 85,4 mln zł brutto
Instalacja odsiarczania spalin w EC Huty Miedzi „Głogów
Energetyczne
Wartość kontraktu: 50 mln zł brutto
Budowa instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów w Katowicach
Ekologiczne
Hala sortowni odpadów komunalnych dla MZO w Pruszkowie k. Warszawy
Ekologiczne
Powierzchnia całkowita: 2000 m2
Wartość kontraktu: 2,1 mln zł brutto