Ogólne

Tunel pod Drogą Krajową nr 1 wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków dla miasta Tychy

Budowa tunelu pod Drogą Krajową nr 1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków dla Miasta Tychy.

Zakres prac Mostostalu Warszawa SA obejmuje:

 • budowę drogi nr 1 – przejazd pod DK-1
 • budowę i przebudowę ul. Skotnickiej
 • przebudowę ul. Cmentarnej
 • budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym (ul. Skotnicka/ul. Goździków) – małe rondo
 • przebudowę drogi serwisowej – DK-2
 • budowę tunelu pod drogą krajową DK-1 wraz z murami oporowymi.
 • Inwestor: Gmina Miasta Tychy - Miejski Zarząd Ulic i Mostów
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
 • Wartość kontraktu: 13 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2013–2014
 • Kraj: Polska
 • Województwo: śląskie
Wybrane realizacje