Ogólne

Sala Koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu

Nowe pomieszczenia pełnią funkcję koncertową (koncerty, przesłuchania, konkursy muzyczne, audycje muzyczne, małe formy sceniczne) oraz funkcję konferencyjną z przeznaczeniem na organizację szkoleń lub wykładów (warsztaty muzyczne, przesłuchania muzyczne, narady). Oprócz głównego audytorium powstała sala kameralna na 167 miejsc, specjalnie wyciszone pomieszczenia do ćwiczeń oraz studio nagrań. 

Nowoprojektowany obiekt ze względu na podziały przestrzenne składa się z następujących części:

  • sali koncertowej, zlokalizowanej pomiędzy istniejącymi segmentami A3, C2,
  • wielofunkcyjnego, trzykondygnacyjnego foyer domykającego segmenty A3, C2 i salę koncertową od północy,
  • nadbudowy o jedną kondygnację segmentu C2, w którym zlokalizowane będą sale prób, garderoby, pomieszczenia dydaktyczne oraz studio nagrań i sala kameralna.

Wysokość foyer oraz nadbudowany segmentu C2 będzie wyrównana z segmentem A3.

Podział funkcji na kondygnacje przedstawia się następująco:

Piwnice: w podsceniu sali koncertowej znajdą się pomieszczenia na instrumenty połączone ze sceną poprzez fosę powstającą przez opuszczenie na podnośnikach części sceny.

Parter: od strony północnej znajdzie się foyer z szatnią i bufetem, dostępem do pomieszczeń sanitarnych, socjalno-administracyjnych, technicznych i technologicznych związanych z salą koncertową.

I piętro: z I piętra foyer będzie bezpośredni dostęp do widowni głównej sali koncertowej oraz pomieszczeń sanitarnych (cześć segmentu A3); w segmencie C2 zlokalizowane będą garderoby i sale dwufunkcyjne oraz studio nagrań z reżyserką dźwięku obsługującą również salę koncertową oraz kabiny tłumaczeń symultanicznych.

II piętro: z II piętra foyer będzie dostęp do części balkonowej sali koncertowej oraz reżyserki światła. Segment C2 będzie mieść sale kameralną oraz pomieszczenia dydaktyczne.

Powierzchnia użytkowa (łączna powierzchnia netto nowych i przebudowywanych segmentów) to 4 170 m2.
Powierzchnia netto pomieszczenia głównej sali koncertowej (widownia podstawowa, widownia balkon i scena) to 566 m2.
Powierzchnia zabudowy: = 2 017,3 m2.
Liczba kondygnacji: 4 (w tym piwnice mieszczące podscenie).

  • Inwestor: Gmina Sosnowiec
  • Wykonawca: Konsorcjum: : Mostostal Warszawa SA, Acciona Infraestrcuturas SA, PHU „IWA”
  • Wartość kontraktu: 27,5 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011–2013
  • Kraj: Polska
  • Województwo: śląskie
Wybrane realizacje