Ogólne

Przebudowa kanałów rewizyjnych i posadzek w hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny

Wartość kontraktu: 29,99 mln PLN brutto
Termin realizacji: 20 miesięcy

17 czerwca 2021 r. Mostostal Warszawa podpisał z PKP Intercity wartą blisko 30 mln zł umowę na przebudowę elementów hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny.

Przedmiotem umowy jest przebudowa kanałów rewizyjnych i posadzek w hali lokomotywowni na stacji postojowej we Wrocławiu. Na terenie obiektu wykonywane są bieżące i awaryjne naprawy oraz przeglądy techniczne pojazdów trakcyjnych od pierwszego do czwartego poziomu utrzymania. Celem inwestycji jest podniesienie standardu utrzymania taboru i ergonomii pracy. Po przebudowie poprawi się także gospodarka wodna obiektu.

Główne postanowienia umowy
Wartość umowy: 29,99 mln PLN brutto.
Termin realizacji: 20 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny ofertowej (ceny brutto) wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Wybrane realizacje