Ogólne

Przebudowa DK nr 2 na odcinku obwodnicy Białej Podlaskiej

Umowę na realizację zadania zawarto 19 maja. 
Całość prac, zarówno budowlanych jak i inżynieryjnych, trwała około 15 miesięcy. 
Termin zakończenia kontraktu: 31 grudnia 2009 r.

  • Inwestor: GDDKiA w Warszawie
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A./Acciona Infraestructuras S.A.
  • Wartość kontraktu: 146,02 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2008–2009
  • Kraj: Polska
  • Województwo: lubelskie
Wybrane realizacje