Ogólne

Osiedle Zielona Wyspa we Wrocławiu

Umowa na realizację zadania zawarta została 16 sierpnia 2006 roku. Wrobis w charakterze generalnego wykonawcy zrealizował osiedle Zielona Wyspa przy ul. Strońskiej/Pilawskiej we Wrocławiu. Zakres prac obejmował budowę czterech budynków (A, B, C i E) o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej 14 tys. mwraz z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i stacją transformatorową.

  • Inwestor: Archicom RI Sp. z o.o.
  • Wykonawca: Wrobis S.A.
  • Wartość kontraktu: 45,75 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2006–2008
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wybrane realizacje