Ogólne

Obiekt do produkcji filmowej i telewizyjnej w Bielanach Wrocławskich

Umowa na realizację zadania zawarta została 23 lutego 2007 roku. Zakres prac obejmował wykonanie projektu oraz budowę obiektu do produkcji filmowej i telewizyjnej w Bielanach Wrocławskich. Wrobis wybudował halę zdjęciową wraz z częścią biurową oraz magazynową.

  • Inwestor: ATM Grupa S.A.
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 32,45 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2007-2008
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wybrane realizacje