Ogólne

Magazyn wyrobów gotowych w Kostrzyniu nad Odrą

Kontrakt obejmował budowę budynku magazynu wysokiego składowania o wymiarach 169,37 x 70,72 m i wysokości 36,00 m wraz z przylegającymi do niego budynkami: załadunku i spedycji towarów, biurowo-socjalno-technicznym, kontroli wysyłki i budynku dla kierowców samochodów ciężarowych. Od strony wschodniej i południowej opisanych budynków wykonane zostały place manewrowe i stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych.
Obiekt został wyposażony w instalacje: kanalizacyjną, odwodnienia, wodociągową, ogrzewania, wentylacyjną, klimatyzacyjną, tryskaczową, hydrantową, zasilania, oświetlenia, SAP i odgromową.

Powierzchnia użytkowa: 23 777,70 m2
Kubatura: 736 179,00 m3
Powierzchnia dróg i placów: 17 784,00 m2
Data podpisania umowy: 02.06.2009 r.
Okres realizacji: od 06.2009 do 07.2010 r.

  • Inwestor: ICT Poland Sp. z o.o.
  • Wykonawca: Wrobis S.A.
  • Wartość kontraktu: 30,07 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2009–2010
  • Kraj: Polska
  • Województwo: lubuskie
Wybrane realizacje