Ogólne

Kompleks boisk do gier otwartych wraz z zapleczem dydaktyczno-naukowym na terenie Pola Marsowego w kompleksie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu

Kontrakt obejmował:

  1. budowę zaplecza obiektu dydaktyczno-naukowego z trybuną główną wraz z niezbędną infrastrukturą (rozbiórki istniejących obiektów wycinki drzew, budynek główny, magazyny w skarpie trybun, trybuny ziemne, uzbrojenie terenu, drogi, ogrodzenie, zieleń). Wymiary budynku dł. 55 m, szer. 33 m wys. 12 m - z wyłączeniem wyposażenia podstawowego sportowego
  2. budowę kompleksu boisk do gier otwartych (roboty nawierzchniowe z trawy naturalnej, z trawy sztucznej, z tworzywa poliuretanowego, o nawierzchni piaszczystej, roboty sieciowe sanitarne i roboty elektryczne) z wyłączeniem nawierzchni sportowych

Łączna powierzchnia obiektu 4167 m2; Kubatura 19480 m3

Podisanie umowy: 28 stycznia 2010 r.
Termin wykonania: marzec 2011 r.

  • Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Wykonawca: WROBIS SA
  • Wartość kontraktu: 17,31 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2010-2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wybrane realizacje