Ogólne

Hala sportowa w Poznaniu

Umowa na realizację zadania zawarta została 2 czerwca 2008 roku. Zakres prac objął wykonanie prac budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: "Budowa hali sportowej wraz z niezbędnymi sieciami (bez dróg dojazdowych, parkingów, zieleni, odwodnienia parkingów i wyposażenia)".
Termin zakończenia kontraktu:  31 lipca 2010 r.

  • Inwestor: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 24,28 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2008–2010
  • Kraj: Polska
  • Województwo: wielkopolskie
Wybrane realizacje