Ogólne

Hala Maszyn w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie


Charakterystyczne parametry techniczne:
Kubatura: 11 030,41 m³
Powierzchnia: 1 916,70 m²
Wysokość:14,08 m
Długość: 52,40 m
Szerokość:14,43 m
Powierzchnia zabudowy1 492,14 m² w tym:

  • projektowana762,19 m²
  • istniejąca 729,95 m²

Powierzchnia utwardzeń z kostki: 2259,88 m²
Tereny zielone niestabilizowane: 1 088,98 m²

Kontrakt zakończony w terminie.

  • Inwestor: Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH w Krakowie
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 11 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2013–2014
  • Kraj: Polska
  • Województwo: małopolskie
Wybrane realizacje