Ogólne

Fabryka Elementów Spawalniczych i Gazowniczych - Zakład Produkcji Drutów Spawalniczych_Harris_Calorific_International

Umowa na realizację zadania zawarta została 7 sierpnia 2006 roku. Wrobis odpowiedzialny był za budowę  II etapu Fabryki Elementów Spawalniczych  i Gazowniczych - Zakład Produkcji Drutów Spawalniczych na terenie Wałbrzyskiej SSE w Dzierżoniowie. Zakres prac obejmował wykonanie czteronawowej hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową, o wymiarach 108/72 m kubaturze 66,4 tys. m2 wraz z zagospodarowaniem terenu, robotami drogowymi i budową infrastruktury technicznej.    

  • Inwestor: Harris Calorific International
  • Wykonawca: Wrobis S.A.
  • Wartość kontraktu: 22,57 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2006–2007
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wybrane realizacje