Ogólne

Centrum Kultury w Świdniku

Przedmiotem zamówienia była adaptacja budynku kina „LOT” na Centrum Kultury w Świdniku

Stan istniejący 
Przebudowany budynek kina „Lot” zlokalizowany jest w centrum miasta Świdnik przy ul. Lotników Polskich 22. Obiekt został wybudowany w latach 60-tych XX wieku.

Zakres robót
Zakres robót składał się z dwóch etapów:

- I etap obejmował budowę nowego budynku, roboty konstrukcyjne wzmacniające w istniejącym budynku kina LOT, budowę sieci i przyłączy oraz dojść, dojazdów i miejsc postojowych
Pow. zabudowy - ok. 880 m2
Pow. użytkowa - ok. 1540 m2
Kubatura - ok. 8500 m3
Ilość miejsc postojowych - 58 szt.

- II etap obejmował przebudowę i remont kapitalny istniejącego budynku kina LOT oraz rozbudowę o strefę wejściową do pomieszczeń baru kawowego
Pow. zabudowy istniejącego budynku - ok. 990 m2
Pow. użytkowa - ok.1180 m2
Kubatura - ok.7370 m3

Umowa została podpisana w dniu 11 lutego 2011 r. przez dyr. Jarosława Kozłowskiego. 

Wartość oferty: 9 458 560,73 zł netto, 11 539 444,09 zł brutto

Termin realizacji: 31.10.2012r.

  • Inwestor: Gmina Miejska Świdnik
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa
  • Wartość kontraktu: 11,5 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011–2012
  • Kraj: Polska
  • Województwo: lubelskie
Wybrane realizacje