Ogólne

Centrum Hewelianum w Gdańsku

  • Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB,
  • Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych.

Projekt obejmował rewitalizację i adaptację na cele edukacyjno-ekspozycyjne historycznych budynków: Koszar Schronowych (1 kondygnacja podziemna i 2 nadziemne), Baterii Moździerzy (2 kondygnacje nadziemne) wraz z Poterną (podziemnym przejściem umożliwiającym komunikację wewnątrz twierdzy pomiędzy stanowiskami bojowymi) oraz Laboratorium Amunicyjnym nr 3. Ponadto w Galerii Strzeleckiej, stanowiącej wraz z Kojcem Wysokiego Skrzydła Kurkowego i Klatką Schodową jedną funkcjonalną całość, powstała nowoczesna multimedialna ekspozycja oraz laboratoria dla studentów gdzie prowadzone będą warsztaty i zajęcia akademickie.

W ramach zadania odtworzony został fragment Muru Carnot’a, o długości 9,50 m oraz powstał nowy budynek techniczno-sanitarny, wbudowany w wał ziemny, który swoją architekturą i wykończeniem komponuje się z zabytkowym otoczeniem. Uporządkowany i zagospodarowany został również teren Majdanu – centralnego placu fortu. Wybudowane zostały też nowe drogi dojazdowe i parkingi.

Całkowita powierzchnia modernizowanych i budowanych obiektów wynosi blisko 4 tys. m2, a kubatura 13, 5 tys. m3. Projekt współfinansowany był ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Podpisanie umowy: 29 lipca 2010 r.

  • Inwestor: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”
  • Wykonawca: Konsorcjum: Mostostal Warszawa SA / Acciona Infraestructuras
  • Wartość kontraktu: 11 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2010-2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: pomorskie
Wybrane realizacje