Ogólne

Budynek mieszkalny „Przy Ratuszu” przy ulicy Kondratowicza w Warszawie

Kontrakt obejmował zaprojektowanie oraz realizację 18-kondygnacyjnego budynku na 147 mieszkań, o powierzchni użytkowej wynoszącej 12,8 tys. m2 i kubaturze 50,7 tys. m3. Obiekt został wykonany w konstrukcji żelbetowej monolitycznej.

  • Inwestor: Dom Development SA
  • Wykonawca: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
  • Wartość kontraktu: 21,5 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2000-2001
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje