Ogólne

Budynek Centrum Innowacyjnego Biznesu

Wrobis, jako generalny wykonawca zrealizował trzykondygnacyjny budynek z garażem podziemnym, który stanął przy ul. Klecińskiej 123 we Wrocławiu. Swoją architekturą nawiązuje do sąsiednich obiektów Wrocławskiego Centrum Technologicznego i Dolnośląskiego Inkubatora Naukowo-Technologicznego. Posiada ich kolorystykę, podziały na elewacje oraz użyte materiały. Jego wysokość wynosi 13,45 metrów, a powierzchnia użytkowa 6662,38 m2. W nowym centrum znajdują się siedziby małych i średnich firm, prowadzących działalność naukowo-badawczą, projektową, doświadczalną i produkcyjną (np. produkcję programów komputerowych). Mogą one korzystać z zaplecza laboratoryjnego Wrocławskiego Parku Technologicznego. Umowa na realizację zadania zawarta została 14 grudnia 2008 roku.

  • Inwestor: Wrocławski Park Technologiczny S.A.
  • Wykonawca: Wrobis S.A.
  • Wartość kontraktu: 24 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2007–2008
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wybrane realizacje