Ogólne

Budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej w Lublinie

Umowa na realizację zadania zawarta została 14 maja 2008 r.

Zakres prac powierzony konsorcjum obejmował budowę krytej pływalni oraz rozbudowę sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem, uzbrojeniem i urządzeniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Podzamcze 9 w Lublinie.

Prace budowlane trwały do maja 2010 r.

  • Inwestor: Gmina Lublin
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A./POLMIL LTD Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: 21,9 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2008–2010
  • Kraj: Polska
  • Województwo: lubelskie
Wybrane realizacje