Ogólne

Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej

Koncepcja zakładała budowę czterech parterowych nie podpiwniczonych budynków w zabudowie szkieletowo-modułowej. Konstrukcja nośna każdego modułu to sztywna przestrzenna rama wykonana z profili stalowych. Fundamenty zastały wykonane w technologii tradycyjnej w postaci stóp lub ław fundamentowych zagłębionych poniżej poziomu przemarzania gruntu. Teren został ogrodzony i zaopatrzony w bramę dojazdową i furtkę.

Budowa realizowana w formule „Projektuj i buduj” obejmowała:

  • prace rozbiórkowe obiektów budowlanych wraz z porządkowaniem terenu i niezbędnych decyzji administracyjnych,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej
  • roboty budowlane
  • oraz zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej.

Umowa została zawarta 8 kwietnia 2010 r.

  • Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 8,4 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2010-2010 
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje