Ogólne

Budowa Centrum Informatyki AGH w Krakowie

Realizacja nowego obiektu dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki trwała ponad 2 lata. W ramach kontraktu powstał w całości podpiwniczony pięciokondygnacyjny budynek.

Centrum Informatyki składa się z 5. kondygnacji – trzech pięter, niskiego parteru oraz garażu, i zajmuje ponad 10,5 tys. m² powierzchni użytkowej. Znajdują się w nim m.in.: sale wykładowe (2),seminaryjne (6), sala do posiedzeń Rady Wydziału, laboratoria dydaktyczne i pracownie naukowo-dydaktyczne (35), pokoje pracowników naukowych oraz pomieszczenia socjalne i techniczne.

Inwestycja zrealizowana została w formule „pod klucz”. Mostostal Warszawa, wykonał pełen zakres prac obejmujących konstrukcję budynku, roboty wykończeniowe i instalacyjne wszystkich branż oraz dostarczył specjalistyczny sprzęt i wyposażenie. Projekt sfinansowany został ze środków Małopolskiego Rozwoju Regionalnego.

Centrum Informatyki w liczbach

 • powierzchnia terenu – 7 554 m2
 • powierzchnia zabudowy – 3 554 m2
 • całkowita powierzchnia użytkowa budynku – 10 593 m2
 • powierzchnia użytkowa części podziemnej – 3 346 m2
 • powierzchnia użytkowa części nadziemnej – 7247 m2
 • kubatura budynku – 55 009m3
 • ilość kondygnacji – 1 podziemna i 4 nadziemne
 • wartość kontraktu – 48,43 mln PLN brutto (39,70 mln netto)
 • powierzchnia użytkowa: 10.592,70 m²

28 marca 2012 r. - oficjalne otwarcie obiektu
30 stycznia 2012 r. - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
26 stycznia 2010 r. - rozpoczęcie prac
18 stycznia 2010 r. - podpisanie umowy

Strona internetowa inwestycji

 • Inwestor: Akdemia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA/Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2
 • Wartość kontraktu: 48,43 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2010-2012
 • Kraj: Polska
 • Województwo: małopolskie
Wybrane realizacje