Infrastrukturalne

Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje

Wartość kontraktu: 17,26 mln zł brutto

Data podpisania umowy: 7 grudnia 2011 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje uzbrojenie około 38 ha terenu przyległego do południowej granicy lotniska w Krośnie. W ramach zadania wybudujemy i oświetlimy 2 863 m dróg dojazdowych (klasy Z, L i G) wykonamy 3 406 m sieci wodociągowej oraz 5 587 m sieci kanalizacji deszczowej.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 i dofinansowana w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Modernizowane tereny objęte są Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK Mielec.

Za kontrakt odpowiada Oddział Kraków Regionu Południowego.

  • Inwestor: Gmina Krosno
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 17,26 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011–2013
  • Kraj: Polska
  • Województwo: podlaskie
Wybrane realizacje