Infrastrukturalne

Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7. Zadanie B: Kiezmark - Jazowa

Wartość kontraktu: 56,25 mln zł brutto

Prace obejmowały wzmocnienie istniejącej nawierzchni i przystosowanie jej do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś na odcinku drogi o łącznej długości 22,7 km, budowę węzła tymczasowego w Nowym Dworze Gdańskim, budowę przejazdu pod mostem nad rzeką Nogat, przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, budowę objazdów tymczasowych na czas prowadzenia robót o łącznej długości 41 km oraz przystosowanie istniejących dróg do potrzeb objazdów tymczasowych.

  • Inwestor: GDDKiA
  • Wykonawca: Acciona Infrastruktura S.A.
  • Wartość kontraktu: 56,25 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2004–2006
  • Kraj: Polska
  • Województwo: pomorskie
Wybrane realizacje