Infrastrukturalne

Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni

Wartość kontraktu: 18,24 mln zł brutto
Termin realizacji: 10 miesięcy

Umowa na realizację zadania zawarta została 19 czerwca 2007 roku. Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącego wiaduktu drogowego oraz budowę nowego na drodze im. Janka Wiśniewskiego w Gdyni. Zadanie realizowane było w ramach projektu: "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II". Prace prowadzone były do kwietnia 2008 roku.

  • Inwestor: Gmina Gdynia
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 18,24 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2007–2008
  • Kraj: Polska
  • Województwo: pomorski
Wybrane realizacje