Infrastrukturalne

Rewitalizacja przestrzeni publicznej wadowickiego rynku i ulic sąsiednich wraz z infrastrukturą komunalną i drogową

Powierzchnia całkowita: 4835 m2
Wartość kontraktu: 7,24 mln zł brutto
Termin realizacji: 5 miesięcy

Zakres prac w ramach kontraktu:

 • przebudowa Placu Jana Pawła II polegająca na powiększeniu jego powierzchni, zmianie kształtu oraz wymianie nawierzchni – 4.835,00 m2,
 • przebudowa odcinków ulic przylegających do placu:
 • montaż elementów małej architektury: ławki, pojemniki na śmieci,fontanna,Info box, studnia,
 • budowa wodociągu,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa kanalizacji sanitarnej,
 • budowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
 • budowa oświetlenia,
 • budowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych.

Termin podpisania umowy: 31 maja 2010 r.
Termin zakończenia kontraktu: 31 października 2010 r.

 • Inwestor: Gmina Wadowice
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
 • Wartość kontraktu: 7,24 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2010–2012
 • Kraj: Polska
 • Województwo: małopolskie
Wybrane realizacje