Infrastrukturalne

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 7 na odcinku Sękocin - Grzędy

Wartość kontraktu: 10,8 mln zł brutto

Prace obejmowały remont 11,4 km nawierzchni jezdni lewej drogi na odcinku dwujezdniowym wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i remontem przepustów.

  • Inwestor: GDDKiA
  • Wykonawca: Acciona Infrastruktura S.A. / Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 10,8 mln zł
  • Okres realizacji: 2003 r. 
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje