Infrastrukturalne

Przebudowa wiadutku Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu

Wartość kontraktu: 52,5 mln zł brutto
Termin realizacji: 20 miesięcy

W ramach kontraktu Mostostal Warszawa w konsorcjum z Accioną Infrastrukturą wybudował Wiadukt Kosynierów Górczyńskich Wschodni w ciągu drogi krajowej nr 5 wzdłuż ul. Głogowskiej wraz z łącznicą w ciągu ul. Rakoniewickiej i murami oporowymi na drogach dojazdowych do obiektu. Inwestycja realizowana była nad torami PKP Poznań-Górczyn na trasie linii kolejowej Warszawa-Berlin.
Zadanie swoim zakresem objęło również projekt wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego pozwoleń.

Budowa wiaduktu Górczyńskiego o prawie dwa miesiące wyprzedziła harmonogram.

Data podpisania kontraktu: 1 lutego 2012 r.
Data końca kontraktu: 30 września 2013 r.
Data uzyskania Pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego:
5 sierpnia 2013 r.

Dane techniczne:

1. Wiadukt główny

Długość obiektu: 415,2 m (długość z murami oporowymi równa 599 m)
Ilość przęseł: 14 szt. 
Największe przęsło: 49,3m nad trzema torami kolejowymi relacji Warszawa – Berlin
Szerokość pomostu: 16,7 m
Ilość pasów jezdni: 3 szt.
Rodzaj konstrukcji: belki stalowe z współpracującą płytą żelbetową gr. 0,27 m
Klasa obciążenia: A + Stanag

2. Łącznica dojazdowa

Długość obiektu: 99 m
Ilość przęseł: 6 szt. 
Największe przęsło: 17 m
Szerokość pomostu: 12,2 m
Ilość pasów jezdni: 1 szt.
Rodzaj konstrukcji: belki stalowe z współpracującą płytą żelbetową gr. 0,27 m
Klasa obciążenia: A + Stanag

  • Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA i Acciona Infrastruktura SA
  • Wartość kontraktu: 52,5 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2012–2013
  • Kraj: Polska
  • Województwo: wielkopolskie
Wybrane realizacje