Infrastrukturalne

Przebudowa terenu lokomotywowni PKP Intercity we Wrocławiu

Wartość kontraktu: 5,4 mln zł netto
Termin realizacji: 2024

Umowa na przebudowę terenu lokomotywowni został podpisana 29 grudnia 2023 r. 

Zakres prac kontraktowych w rejonie lokomotywowni obejmuje:  

  • rozbiórkę 3 budynków magazynowych,
  • przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej na długości około 375 mb, szerokości 5 m,
  •  budowę kanalizacji deszczowej,
  • budowę placu manewrowego o wymiarach 18m x 31m,
  • budowę placu ładunkowo rozładunkowego o wymiarach ok. 38m x 36m,
  • budowa placu o powierzchni ok 40 m2,
  • budowę parkingu na 21 miejsc postojowych,
  • przebudowę hydrantów zewnętrznych na podziemne,
  • ​budowę instalacji oświetleniowej składającej się z 21 masztów oświetleniowych.


Termin realizacji inwestycji wynosi 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wybrane realizacje