Infrastrukturalne

Przebudowa skrzyżowania: al.. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12,17 w Lublinie.

Wartość kontraktu: 5,4 mln zł brutto

Termin realizacji: 11-02-2011 - 30-11-2011

"Przebudowa skrzyżowania: al.. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12,17 w Lublinie. zakres robót obejmuje:
1. Branża drogowa

  • Przebudowa skrzyżowania, zmiana geometrii poprzez poszerzenie i likwidację przewiązek, wykonanie nawierzchni, wykonanie ścieków przykrawędziowych, wzmocnienie nawierzchni,
  • Budowa zatoki autobusowej,
  • Wprowadzenie nowej organizacji ruchu,
  • budowa nowej akomodowej sygnalizacji świetlnej,

2. Przebudowa oświetlenia drogowego,
3. Przebudowę kanalizacji deszczowej."

  • Inwestor: Urząd Miasta Lublin
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 5,4 mln zł
  • Okres realizacji: 2011 r.
  • Kraj: Polska
  • Województwo: lubelskie
Wybrane realizacje