Infrastrukturalne

Przebudowa odcinka ulicy K. Ciołkowskiego i budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawaleryjskiej do ul. Ciołkowskiego w Białymstoku

Wartość kontraktu: 30,0 mln zł brutto
 • Podpisany na początku października 2012r. kontrakt obejmował przebudowę ponad 3 km ulicy K. Ciołkowskiego oraz budowę 150 m odcinka ul. Sławińskiego od ul. Kawaleryjskiej do ul. Ciołkowskiego w Białymstoku.


  Zakres prac Mostostalu to m.in.: roboty sanitarne (kanalizację deszczową, przepusty, sieć gazową), roboty teletechniczne, roboty elektryczne (budowę oświetlenia, roboty branży elektroenergetycznej), wykonanie i ustawienie dwóch tablic informacyjnych i dwóch tablic pamiątkowych.


  Do naszych zadań poza robotami budowlanymi należała również obsługa geodezyjna. 
  Za realizację inwestycji, która potrwa około 1,5 roku odpowiadał  Oddział Infrastruktury Regionu Północnego.


  Dane techniczne: 
  - kategoria ruchu jezdni głównej KR5 
  - prędkość projektowa Vp=60km/h 
  - prędkość miarodajna Vm=80km/h 
  - droga klasy GP 
  - przekrój uliczny dwujezdniowy 2x7m 
  - ścieżka rowerowa szerokość 2 m wzdłuż południowej strony ul. Ciołkowskiego 
  - chodnik szerokość 2m wzdłuż południowej strony ul. Ciołkowskiego 
  - ciąg pieszo -rowerowy szerokość 3 m wzdłuż północnej strony ul. Ciołkowskiego

   

  • Inwestor: Miasto Białystok
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 30,0 mln zł
  • Okres realizacji: 2012 r. - 2014 r.

   

Wybrane realizacje