Infrastrukturalne

Przebudowa drogi powiatowej nr K1639 Dębno-Niedzica-Grnica Państwa – w km. od 0+000,00 do 5+000 oraz w km. od 12+684,54 do 15+756,28

Wartość kontraktu: 15,71 mln zł brutto
Termin realizacji: 17 miesięcy

Zakres prowadzonych przez Mostostal prac obejmie przebudowę ośmiokilometrowego odcinka drogi, remont czterech obiektów mostowych, budowę kładki pieszo-rowerowej oraz oznakowanie poziome i pionowe zmodernizowanych fragmentów. W ramach inwestycji wykonane zostanie także rondo, a na odcinku od zamku w Niedzicy do granicy państwa powstanie ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem.

Data podpisania umowy: 1 lipca 2010 r.
Czas realizacji kontraktu: 17 miesięcy

  • Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 15,71 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2010–2012
  • Kraj: Polska
  • Województwo: małopolskie
Wybrane realizacje