Infrastrukturalne

Przebudowa drogi krajowej nr 81 Katowice – Skoczów, związana z usunięciem skutków powodzi na odcinku w m. Wiślica od km 59+750 do km 60+200

Wartość kontraktu: 33 mln zł brutto
Termin realizacji: 12 miesięcy

Prace obejmowały budowę odcinka o długości 879,26 m spełniającego parametry drogi klasy GP, w tym zabezpieczenie skarpy.

Droga klasy GP-2/2 

 • Prędkość projektowa 70 km/h
 • Liczba pasów ruchu 4
 • Szerokość pasa ruchu 3,5 m
 • Szerokość pasa dzielącego z kostki bet. 2,5 m,
 • Szerokość opaski wewnętrznej bitumicznej 0,5 m
 • Szerokość pobocza utwardzonego-bitumicznego 1,5 m,
 • Szerokość pobocza gruntowego 1,25m, 1m
 • Szerokość pasa dzielącego na dowiązaniu do stanu istniejącego do 4,5
 • Kategoria ruchu KR-6
 • Dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś 

Data podpisania umowy: 8 listopada 2011 r.
Data zakończenia umowy: 15 listopada 2012 r.

 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
 • Wartość kontraktu: 33 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2011–2012
 • Kraj: Polska
 • Województwo: śląskie
Wybrane realizacje