Infrastrukturalne

Przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk

Wartość kontraktu: 407 mln zł brutto

W ramach kontraktu przebudowaliśmy drogę krajową nr 7 na odcinku Białobrzegi-Jedlińsk oraz dostosowaliśmy ją do parametrów drogi ekspresowej.Wykonane przez nas prace objęły budowę drugiej, nowej jezdni na odcinku długości 15,699 (od km 443 + 895 do km 459 + 594), wraz z budową nowych obiektów mostowych, wiaduktów drogowych na węzłach, kładek dla pieszych, przepustów, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz ochrony ekologicznej, budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej w tym roboty wyburzeniowe, przebudowa gazociągu średniego ciśnienia, linii energetycznych, instalacji telekomunikacyjnych i instalacji wodno-kanalizacyjnych.

  • Inwestor: GDDKiA w Warszawie
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infrastruktura S.A.
  • Wartość kontraktu: 407 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2006–2008
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje