Infrastrukturalne

Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt – Mińsk Mazowiecki od km 495+880 do km 516+550

Wartość kontraktu: 89,7 mln zł brutto

Przebudowa drogi o długości ok. 20,5 km obejmowała: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie nawierzchni, stworzenie na drodze głównej dodatkowych pasów ruchu, budowę zatok i dojść autobusowych, poprawę odwodnienia poprzez odnowę rowów przydrożnych i budowę kanalizacji deszczowej, budowę przepustu żelbetowego, remont wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi oraz przejazdu gospodarczego w miejscowości Dębe Wielkie.

  • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Oddział w Warszawie
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 89,7 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2010–2010
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje