Infrastrukturalne

Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 106116L i nr 106115L w m. Świdnik Duży na odcinku od km rob. 0+062,00 do km rob. 1+839,49

Wartość kontraktu: 2,4 mln zł brutto

Termin realizacji: 10-11-2010 2011-07-30

  1. Branża drogowa Wzmocnienie i poszerzenie istniejacej jezdni na odcinku dł. 1,78 km, budowa chodnika, wykonanie zjazdów.
  2. Branża elektryczna. Budowa oświetlenia drogowego oraz przebudowa kolizji.
  3. Branża teletechniczna
  • Inwestor: Gmina Wólka
  • Wykonawca: Mostostal WArszawa SA
  • Wartość kontraktu: 2,4 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2010–2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: lubelskie
Wybrane realizacje