Infrastrukturalne

Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego

Wartość kontraktu: 16 mln zł brutto
Termin realizacji: 10 miesięcy

Nowy węzeł drogowy integruje DK nr 1 z planowanym układem komunikacyjnym tzw. „korytarzem północnym” oraz DK nr 91.
Zadanie obejmowało m.in.: budowę łącznic węzła, dwóch wiaduktów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci teletechnicznych, wodociągowych i gazowych oraz modernizację ul. Makuszyńskiego. Wybudowany węzeł jest węzłem bezkolizyjnym typu WB tzw. "pół koniczynka".

Podpisanie umowy: 18 stycznia 2011 r.
Koniec kontraktu: listopada 2011 r.

  • Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 16 mln zł
  • Okres realizacji: 2011 r.
  • Kraj: Polska
  • Województwo: świętokrzyskie
Wybrane realizacje