Infrastrukturalne

Terminal Cargo w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice

Wartość kontraktu: 91,94 mln zł brutto
Termin realizacji: 23 miesiące od dnia podpisania umowy

22 listopada 2022 r. Mostostal Warszawa zawarł z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice kontrakt na budowę nowego terminala Cargo. Wartość kontraktu: 91,94 mln zł brutto.

Zakres kontraktu obejmuje budowę obiektu składającego się z części biurowej  i magazynowej o łącznej powierzchni użytkowej 5 600 m2 i kubaturze 39 000 m3, oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji zostanie również wykonana przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 774. Budowa nowego terminala cargo umożliwi zwiększenie obsługi cargo do 8 000 t/rok. Nowa lokalizacja terminala pozwoli na wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych poza bezpośrednie sąsiedztwo wjazdu na lotnisko, a tym samym na poprawę warunków dojazdu do terminala pasażerskiego.

Szczegóły kontraktu

  • Wartość umowy: 91,94 mln PLN brutto w tym prawo opcji na dostawę i montaż  dodatkowych elementów budowlanych (bramki dozymetryczne oraz dźwignik rolkowy rozładunkowy) o łącznej wartości 0,58 mln PLN brutto. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający zobowiązany jest poinformować Spółkę w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy obejmującej przedmiot niniejszego postępowania.
  • Termin realizacji: 23 m-ce od dnia podpisania umowy.
  • Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
  • Okres gwarancji: dla konstrukcji budynków 120 miesięcy, szczelności dachu 60 miesięcy na pozostałe elementy 24 miesiące. 
  • Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
     

Budynek stacji transformatorowej ST10BIS

Tego samego dnia Mostostal Warszawa podpisał także umowę na budowę budynku stacji transformatorowej ST10BIS wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice, w ramach w formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

Nowy budynek stacji transformatorowej ST10BIS zlokalizowany będzie pomiędzy budynkiem Administracyjno-Technicznym, a istniejącym Terminalem Pasażerskim. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 1 350 m2, a kubatura 7 100 m3. Wyposażona będzie w nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym panele fotowoltaiczne. Stacja ta zapewni odpowiednie funkcje energetyczne, a także socjalno-bytowe, biurowe, magazynowe i garażowe, przewidziane dla służb energetycznych Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice. Wartość umowy: 21 523 998,84 zł brutto.

Wybrane realizacje