Infrastrukturalne

Płyta kontenerowa wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby "Euroterminal Sławków"

Wartość kontraktu: 38 mln zł brutto

W ramach projektu, wykonane będą następujące prace:

 • rozbudowa płyty kontenerowej,
 • budowa jezdni podsuwnicowych dla suwnicy bramowej,
 • dostawa suwnicy bramowej kontenerowej,
 • budowa zaplecza technicznego płyty kontenerowej,
 • budowa torów z zabezpieczeniem SRK,
 • przesunięcie/regulacja toru,
 • budowa sieci wodociągowej,
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej,
 • budowa sieci elektrycznej wraz z budową stacji P-2,
 • budowa dróg wewnętrznych.

Efektami zrealizowania projektu będzie powstanie infrastruktury przeładunkowej o wysokich parametrach technicznych, z możliwością przyjmowania składów całopociągowych przy obsłudze ładunków skonteneryzowanych. Po jego realizacji łączne zdolności przeładunkowe jednostek intermodalnych na Euroterminalu osiągną poziom ponad 284 tys. TEU/rok.

 • Inwestor: Euroterminal Sławków sp. z o.o.
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA i Acciona Infrastruktura SA
 • Wartość kontraktu: 38 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2012–2013
 • Kraj: Polska
 • Województwo: śląskie
Wybrane realizacje