Infrastrukturalne

Odcinek „Rzeszów Centralny – Rzeszów Wschód” autostrady A4

Wartość kontraktu: 439 mln zł brutto
Termin realizacji: 30 miesięcy

Umowę na realizację zadania zawarto 26 lutego 2010.
Całość prac, zarówno budowlanych jak i inżynieryjnych, trwała blisko 2,5 roku. 

Na blisko 7 km odcinku autostrady powstało:

 • 9 wiaduktów drogowych i autostradowych
 • 3 mosty autostradowe, w tym MA161 o długości 512 m nad dwoma rzekami i drogą krajową dk19.
 • ponad 10km ogrodzeń autostradowych,
 • 8 km ekranów akustycznych jak i
 • 9 przepustów ekologicznych.
 • Inwestor: GDDKiA w Rzeszowie
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infraestructuras S.A.
 • Wartość kontraktu: 439,0 mln zł
 • Okres realizacji: 2010 r. - 2012 r.
 • Kraj: Polska
 • Województwo: podkarpackie
Wybrane realizacje