Infrastrukturalne

Obwodnica Wolina w ciągu drogi krajowej nr 3: Świnoujście-Szczecin

Wartość kontraktu: 64 mln zł brutto

Prace mostowe obejmowały budowę:

 • 2 estakad żelbetowych o długości 230 m i 200 m sprężonych kablami podłużnymi;
 • estakady o konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej o długości 372 m.;
 • stalowego mostu łukowego przez rzekę Dziwnę z żelbetową płytą współpracującą o długości 170 m.;
 • estakady o konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej o długości 130 m.;
 • wiaduktu żelbetowego o długości 55 m.

Prace drogowe obejmowały budowę:

 • odcinka drogi krajowej nr 3 o długości 2,6 km w technologii SMA;
 • drogi łącznikowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i ulice w Wolinie o długości 1,5 km.
 • Inwestor: GDDKiA
 • Wykonawca: Acciona Infrastruktura / Mostostal Warszawa S.A.
 • Wartość kontraktu: 64 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2002–2003
 • Kraj: Polska
 • Województwo: zachodniopomorskie
Wybrane realizacje