Infrastrukturalne

Obwodnica Siedlec

Wartość kontraktu: 33 mln zł brutto

Umowa na realizację zadania zawarta została 14 lipca 2008 roku. Długość obwodnicy, którą zmodernizuje Mostostal to nieco ponad 10 km. Bierze ona swój początek w miejscowości Iganie i kończy się w Ujanowie. Oprócz rewitalizacji nawierzchni drogi spółka odpowiedzialna również będzie za wykonanie nowych oraz modernizację istniejących obiektów inżynierskich. Wyburzonych zostanie 7 przepustów drogowych, na miejscu których powstaną nowe. Poza tym odnowione zostaną 4 wiadukty oraz most. Mostostal wybuduje również 2 ronda, jedno w miejscowości Ujanów, natomiast drugie w miejscu przecięcia się krajowej „dwójki” z drogą krajową nr 63. Data zakończenia kontraktu to listopad 2009.

  • Inwestor: GDDKiA w Warszawie
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 33 mln zł
  • Okres realizacji: 2009 r.
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje