Infrastrukturalne

Obwodnica północna Rybnika

Wartość kontraktu: 12,7 mln zł brutto
Termin realizacji: 19 miesięcy

Nowa obwodnica pozwoli na przekierowanie ruchu tranzytowego, przebiegającego obecnie przez ścisłe centrum, na obrzeża Rybnika.

Zadanie, obejmujące odcinek od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej, podzielone było na dwa etapy:
• etap I – od ul. Budowlanych do ul. Borowej,
• etap II –od ul. Borowej do ul. Rudzkiej

Wartość umowy wynosiła 12,7 mln zł, z czego 67% pokryło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

data podpisania umowy: 5 maja 2010 r.
data zakończenia kontraktu: listopad 2011 r.

  • Inwestor: Urząd Miasta Rybnik
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA / Jordan SA
  • Wartość kontraktu: 12,7 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2010–2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: śląskie
Wybrane realizacje