Infrastrukturalne

Obwodnica Opalenicy

Wartość kontraktu: 43,7 mln zł brutto

Trasa jest zlokalizowana po południowej stronie miasta i przebiega poza terenami zabudowanymi, przecinając obszary użytkowane rolniczo oraz lasy. Całkowita wartość projektu to 43,7 mln zł, przy czym 37,1 mln zł to środki unijne z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013. Pozostała kwota pochodziła z budżetu województwa wielkopolskiego.
Zakres naszych prac objął zaprojektowanie i budowę obwodnicy miasta Opalenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań - Buk - Opalenica - Bukowiec, jako drogi klasy "G". Nowa obwodnica, o długości 5,6 km, składa się z dwóch pasów ruchu o łącznej szerokości 7 m. 
W ramach przedsięwzięcia wykonaliśmy:
jezdnię z dwoma pasami ruchu z poszerzeniami na dodatkowe pasy - długość 5,6km;
skrzyżowania typu rondo – 3szt.;
skrzyżowania skanalizowane – 5szt.;
wiadukt kolejowy;
most przez rzekę Mogielnica;
przejścia dla zwierząt – 5 szt.;
drogi serwisowe od S1 do S7
chodniki i ścieżki rowerowe;
przebudowę sieci gazowych;
przebudowę linii NN SN i WN;
przebudowę infrastruktury kolejowej;
przebudowę wod. kan. i teletechnikę;
ekrany dźwiękochłonne.
 

  • Inwestor: Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 43,7 mln zł
  • Okres realizacji: 2011 r. - 2014 r.
Wybrane realizacje