Infrastrukturalne

Obwodnica Kamiennej Góry w ciągu drogi krajowej nr. 5

Wartość kontraktu: 11,9 mln zł brutto

Prace obejmowały wykonanie części drogowej obwodnicy stanowiącej jezdnię klasy G o łącznej długości 3,3 km przystosowanej do natężania ruchu KR3 oraz części mostowej tj. mostu drogowego przez rzekę Bóbr o długości 58,53 m i szerokości 9,39 m.

  • Inwestor: GDDKiA Oddział Wrocław
  • Wykonawca: Acciona Infraestructuras S.A.
  • Wartość kontraktu: 11,9 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2004–2005
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wybrane realizacje