Infrastrukturalne

Mosty w ciągu drogi krajowej numer 7. Zadanie B: Kiezmark - Jazowa

Wartość kontraktu: 35,1 mln zł brutto

Prace w zakresie mostowym obejmowały:

 • przebudowę pięciu mostów:
  • B-2 nad kanałem Linawy o długości 46,9 m;
  • B-3 nad rzeką Tugą długości 39,7 m;
  • B-5 nad kanałem Panieńskim długości 11,8 m;
  • B-6 nad rzeką Izbowa Łacha długości 9,92 m;
  • B-7 nad rzeką Nogat długości 183,2 m,
 • przebudowę dwóch wiaduktów:
  • B-1 nad drogą powiatową Dworek-Mikoszewo długości 28,62 m;
  • B-4 nad drogą krajową nr 55 i linią PKP długości 65,48 m,
 • budowę 4 mostów objazdowych o łącznej długości około 300 m oraz budowę tunelu B-8 dla pieszych w m. Jazowa w km 47+927,5 długości 6,5 m.

 

 • Inwestor: GDDKiA
 • Wykonawca: Acciona Infrastruktura S.A., Mostostal Warszawa S.A.
 • Wartość kontraktu: 35,1 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2005–2006
 • Kraj: Polska
 • Województwo: pomorskie
Wybrane realizacje