Infrastrukturalne

Most Św. Rocha przez Wartę w Poznaniu

Wartość kontraktu: 47,6 mln zł brutto

Prace polegały na rozbiórce istniejącego oraz wykonaniu nowego pięcioprzęsłowego mostu o całkowitej długości 232,9 m, szerokości 27,63 m. w części nurtowej i 25,02 m. w części zalewowej.

  • Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  • Wykonawca: Hydrobudowa 9 Sp. z o.o./ Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 47,6 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2002–2004
  • Kraj: Polska
  • Województwo: wielkopolskie
Wybrane realizacje