Infrastrukturalne

Modernizacja kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej

Wartość kontraktu: 62,7 mln zł brutto

Umowa na realizację zadania zawarta została 14 września 2006 roku. Zakres prac obejmował wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizację robót budowlano - montażowych dla pierwszego etapu modernizacji kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. W ramach zadania konsorcjum wybudowało 2 perony o długości 300 metrów każdy, 50 metrowy tunel dla pieszych, budynki dla Urzędu Celnego i Straży Granicznej oraz 4,5 km odcinek dróg celnych i 5,2 km płotu. Przebudowany został również 2,5 km odcinek torowiska wraz z wymianą trakcji elektrycznej, modernizacją nastawni kolejowej i systemu kierowania ruchem. Inwestycja w całości była finansowana z unijnego Funduszu Schengen.

  • Inwestor: Polskie Koleje Państwowe S.A.
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A./Acciona Infrastruktura S.A./PKP Energetyka Sp. z o.o./Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie Sp.z o.o./Nadolny S.C.
  • Wartość kontraktu: 62,7 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2006–2007
  • Kraj: Polska
  • Województwo: podlaskie
Wybrane realizacje